www.malavoda.cz

Automatika řízení MiVE v ostrovním systému.

Jak zabezpečit automatický provoz mikrovodní elektrárny?
Vzhledem k vyřešené regulaci otáček a výkonu pomocí regulátoru,tak jak popisuji na jiném místě. Zbývá nám udržet správnou hladinu vody na vstupu do potrubí. Správná hladina je taková, aby se nám do potrubí nepřisával vzduch,netvořil se vír a mělo by být pravidlem, že na jezu určitá část vody přepadá pro zachování života v korytě pod jezem. Jinak řečeno, musíme vyřešit hladinovou regulaci. Dle množství vody na přítoku potřebujeme manipulovat klapkou dýzy tak aby průtok turbínou odpovídal množství přitékající vody v korytě na vstupu do potrubí.
Za tímto účelem jsem použil volně programovatelné PLC AMiNi4DS s LCD displejem a několika tlačítky ovládání. Pro toto PLC jsem naprogramoval vlastní sw a pomocí PID regulátoru zajišťuji pohyb klapky. Výšku hladiny měří ultrazvukový snímač s výstupem 4-20mA. Pohyb klapky zajišťuje lineární pohon BELIMO SH24A300 450N.
V 95% turbína funguje v režimu hladinové regulace. Ve 4% po dobu extrémního sucha, mi pak PLC umožňuje fungovat v tzv. režimu cyklů. To je tak, že při velmi malém průtoku, kdy by byla turbína příliš zavřená a výkon téměř nulový, zavře se úplně a počká až dosáhne hladina maximální hodnoty. Poté se klapka otevře na zadané procento otevření a je otevřená tak dlouho dokud hladina nepoklesne na určitou mez.Při dosažení minimální hladiny se klapka opět zavře. Tímto způsobem zužitkuji i velmi malé průtoky. V tom zbývajícím 1% pak turbína pracuje v tzv. režimu ochrany zámrzu. Turbínu mám nainstalovanou venku a za určitých okolností by mohlo dojít k zamrznutí. Při stálém průtoku však teplota vody zamrznutí nedovolí. Tento "zámrzný" režim se spustí automaticky při poklesu teploty pod zadanou hodnotu, kdy se vypnou všechny režimy a servopohon nastaví klapku do takové polohy aby bylo potrubí plně zahlceno a turbínou protékalo dostatečné množství vody. Mám odzkoušeno, že toto spolehlivě funguje i při -25°C. Viz zimní fotografie turbíny.
Jelikož na PLC zůstaly ještě nějaké vstupy a výstupy volné, využil jsem je k automatizaci odběru elektřiny a ke sledování celého systému řízení.
Automatika spotřeby.
Pomocí čtyř releových výstupů spínám nebo odpínám spotřebiče (odběrná místa) dle stavu akumulátoru.Hloubku nabití sleduji dle napětí. Při 13,5V sepne první odběrné místo. Při napětí 14V druhé ... při 14,5V třetí atd. Odpínání funguje na stejném principu v opačném pořadí.Ještě bych měl uvést na pravou míru, že to není tak, že při poklesu napětí nesvítím v kuchyni, ale přepínám mezi distribuční sítí a MiVE.
Již jsem se zmínil, že systém také monitoruji. Pomocí všemožných snímačů sleduji:
Proud dodávaný turbínou, proud odebíraný, okamžitý příkon a výkon,otáčky, průtok, výšku hladiny,aktuální činný spád. PLC mi pak slouží i jako elektroměr pro měření příkonu a odběru v kWh nebo ve Wh.
Abych nezapoměl, mám ošetřeny i alarmové stavy. Nejenže je chybový stav vyhodnocen a oznámen, PLC provede i určitou akci, která zabrání případným dalším škodám. Těch chyb může nastat celá řada od vadného čidla snímače teploty až po závadu na servopohonu. Například pokud zapomenu aktivovat zámrzný systém nebo mám chybně zadané hodnoty začne to na mne blikat a nepřestane dokud to nenapravím.
S ŘS komunikuji po místní síti LAN v houpacím křesle v obývacím pokoji. Na PC pak mohu vše monitorovat a parametrizovat.

A opět něco obrázků pro lepší představu.