www.malavoda.cz

Regulátor dobíjení akumulátorů TriStar MPPT 60.

Díky rozvoji fotovoltaiky se nám nabízí nepřeberné množství regulátorů dobíjení. Podrobně rozepisovat rozdíly jednotlivých typů a jejich funkcí nemá smysl,protože za použití strýčka  "googla" toto každý s přehledem nalezne na netu. Každý výrobce má jistě ten nejlepší. To platí i pro většinu "rádců" a "diskutérů" na různých fórech. S ohledem na naše specifické použití MiVE, potřebujeme takový, který lze patřičně nakonfigurovat a pracuje s charakteristikou MPPT. V první řadě potřebujeme aby regulátor umožňoval konfiguraci (nastavení) vstupního pracovního napětí. Důvody jsem popisoval na jiném místě. Tak jen připomenu, že hodnota vstupního napětí nám zajišťuje jmenovité otáčky turbíny. Regulátor pak natolik zatěžuje zdroj, aby toto vstupní napětí udržel na zadané hodnotě. Řekněme, že máme Otjmn = 300RPM. Tomu odpovídá napětí 50V. Na regulátoru tedy zadáme toto napětí jako fixní pracovní. Regulátor pak testuje (zatěžuje) generátor (zvyšuje nebo snižuje proud) natolik aby udržel zadané pracovní napětí. Když sníží proud stoupne napětí. Naopak při zvýšení proudu dojde k poklesu napětí. Víme že výkon se vypočítá dle vzorce P = U x I. Potom nám tedy bude zatěžovat turbínu na maximální výkon v závislosti na průtoku (otevření trysky) a zároveň nám bude udržovat jmenovité otáčky. Jeden z mála regulátorů, který lze provozovat v tomto režimu je solární reg. TriStar MPPT 60 s patřičným upgrade firmware procesoru A na verzi  v13.

Máme tedy alternátor, který nám vyrábí třífázové střídavé napětí. Napětí z generátoru potřebujeme připojit na regulátor a nabíjet akumulátory. Abychom toto mohli realizovat, musíme výstupní střídavé napětí nejprve usměrnit.Všechny solární regulátory, již z principu použití, pracují se stejnosměrným vstupním napětím. Za tímto účelem se nejlépe hodí polovodičové třífázové usměrňovací můstky. S ohledem na usměrňovaný výkon musíme použít chladič. Doporučuji použít i teplovodnou pastu používanou u procesorů PC pro lepší prostup tepla z můstku do chladiče. Usměrněné napětí bude o něco vyšší než střídavé. Na toto je třeba pamatovat při výrobě cívek, tak abychom nepřekročili dovolené maximální vstupní napětí regulátoru! V našem případě 150VDC. Nezapomenout, že se turbína bez zatížení roztočí 1,8x rychleji!! při pracovním napětí 50V bude napětí bez zatížení 50x1,8. Tedy 90V.

TriStar MPPT60  jsem zvolil i proto, že umožňuje dálkovou správu po ETH a i dobíjení (výstup) lze nakonfigurovat dle specifikace použitých akumulátoru. Gelových,louhových apod.

A několik obrázků

.