www.malavoda.cz

Potrubí,otevřený náhon nebo vantrok?

V jedné části, myslím že u měření spádu, jsem se zmínil o použitém přívodu k turbíně. Do jisté míry je toto dáno možností lokality a estetického citu stavebníka. Z hlediska ztrát je nejvýhodnější vantrok, nebo chcete-li otevřený náhon a turbínu napájet z tzv. "kašny". Těžko však bude někdo budovat 60m vantroku ve výšce dvou a více metrů. Tam bude vhodnější použit přívodní potrubí i za cenu tlakových ztrát. V obou případech platí, že čím hladší povrch tím menší ztráty. V případě potrubí je třeba zvolit co největší možný průměr pro snížení tlakových ztrát.

Pro naše potoční turbíny většinou stačí plastové kanalizační potrubí s vnitřním průměrem 160mm.Mám změřeno že při průtoku cca 50lit/sec, s touto dimenzí potrubí, o délce 65m (včetně několika kolen), je ztráta pro náš účel téměř minimální. Zcela nevhodné je však použití tzv. "elektrikářkých" ohebných husích krků u kterých není vnitřní stěna hladká! U těchto hadic dochází k víření a ztráty na spádu jsou znatelné. Ale zase bude záležet na průměru a průtoku. Kdybychom použili husí krk o průměru třeba 250mm s průtokem 25lit/sec - bude ztráta na spádu malá.

Při výpočtu parametrů potrubí, ale i náhonu, je také třeba myslet na sklon přivaděče. Čím delší potrubí, čím větší průměr a menší průtok, tím tam ta voda poteče pomaleji a hrozí riziko zanášení jemným pískem a kalem. Je třeba zvolit jakýsi ekonomicky-esteticky-praktický kompromis.

A ještě jedna veledůležitá poznámka. Ústí potrubí, neboli vstupní část potrubí na jezu, musí mít bezpodmínečně trychtýřový tvar! Viz obr. níže. Ta mřížka tam není ideální, ale bylo to nouzové řešení. Pokud bude mít vstup do potrubí ostrou hranu, bude tam vznikat značná ztráta. Na hrázi mám vypouštěcí otvor o průměru160mm s ostrou hranou (kolmo zaříznutou trubku) a po otevření uzávěru má paprsek vytékající vody průměr ani ne 110mm! Jednou to nafotím připojím k článku.

Náhon - vantrok

Potrubí

Potrubí-turbína

Vstup do potrubí