www.malavoda.cz

Jak začít - výkon vodního zdroje….

Na předchozích stránkách jsme si změřili průtok a spád. Tyto dvě hodnoty stačí proto abychom mohli vypočítat přibližný výkon vodního zdroje. K výpočtu použijeme vzorec:

P[watty]  = 0,0981 × Q[ltr./sec.] × H[metry]

Kde je:
P - hrubý výkon vodního zdroje vypočítaný ve wattech
Konstanta 0,0981 (gravitační váha vody)
Q - naměřený průtok v litrech za sekundu
H - naměřený spád v metrech

Tímto způsobem jsme vypočítali hrubý výkon vodního zdroje ve wattech. Skutečný využitelný výkon však bude podstatně jiný. Všude kam se podíváte budou nějaké ztráty na výkonu. Rozdíl hladiny na česlích = ztráta, ztracený spád pod turbínou pro odtok vody = ztráta, účinnost turbíny = ztráta,, tlaková ztráta v potrubí, převody (pokud jsou použity) = ztráta, atd……

Proto tedy pro zpřesnění výpočtu musíme tyto ztráty zahrnout do výpočtu třeba jako účinnost vodního díla.
Pak bude vzorec pro výpočet výkonu vodního zdroje vypadat takto.

P[watty]  = 0,0981 × Q[ltr./sec.] × H[metry] × účinnost [%]

Kde je opět:
P - hrubý výkon vodního zdroje vypočítaný ve wattech
Konstanta 0,0981 (gravitační váha vody)
Q - naměřený průtok v litrech za sekundu
H - naměřený spád v metrech
Účinnost - vodního díla v %.
 

Jakou zadat účinnost? Z mé praxe a zkušeností při tomto typu využití vodního toku tak jak popisuji dále se dá uvažovat s účinností 50 - 65%.
Samozřejmě, že účinnost bude záviset na celkovém provedení díla a typu použitého vodního motoru.
O všemožných ztrátách se dočtete v dalších oddílech.