www.malavoda.cz

Jak začít - spád….


 Jak změřit hrubý spád? Co je to čistý spád?
Hrubý spád, je druhá nejdůležitější veličina, kterou potřebuje znát pro výpočty. Je to rozdíl horní hladiny na česlích a spodní hladina vody pod turbínou.
Musíme tedy změřit rozdíl výšky hladin na horním konci toku (u jezu) a na dolním konci, kde bude umístěný vodní motor.
Abychom mohli vypočítat přibližný výkon vodního zdroje, musíme tento rozdíl hladin změřit.

Způsobů jak jej změřit je celá řada. Nejelegantnější způsob je použití hadicové vodováhy. Pro delší úseky však musíte použít latí a měřit několikrát. Další způsob je využití jevu spojených nádob, kde na horním toku ponoříte jeden konec hadice, tak, aby do ní neproudila voda tlakem.Hadici musíme nejprve zaplnit vodou, proto ji necháme nějakou dobu ležet a počkáme, až z ní proud vody vytlačí všechen vzduch. Potom dolní konec hadice zdvíháme, třeba pomocí latě, tak vysoko dokud z ní vytéká voda. Jakmile voda z hadice přestane vytékat, změříme výšku metrem a máme hrubý spád.
 
V dnešní době různých elektronických hračiček, se mi osvědčila i metoda laserového zaměřovátka s vodováhou. Nevýhodou u této metody je přímé sluneční světlo. Lépe měřit za šera nebo když je zataženo.
 
Další náměty a inspiraci pro měření spádu lze opět nalézt na adrese http://mve.energetika.cz/index.htm

Čistý spád.
Měřením jsme získali hodnotu hrubého spádu. Avšak pro výpočet výkonu a vodního zdroje musíte vypočítat hodnotu čistého spádu.
Jak toto provést? Od hrubého spádu je třeba odečíst:
1.Pokles hladiny na vstupu do náhodu (cca3cm).
2.Rozdíl hladin před začátkem a koncem náhonu (pokud je použit).
3.Rozdíl hladin před a za česlemi (cca 5cm).
4.Tlakovou ztrátu v potrubí (je-li použito).
5.Výšku prostoru pod turbínou pro odtok vody z turbíny.

A teď asi přemýšlíte jak vypočítáte tlakové ztráty v potrubí a jak zjistíte jaký prostor potřebujete pro odtok vody z turbíny, když ještě ani nevíte jakou turbínu použijete atd.....
Nezoufejte, pro náš záměr mikroturbíny postačí ponížit hrubý spád cca o 12-17%. Záleží jaký použijete přívod k turbíně - potrubí nebo otevřený náhon (vantrok).Pokud jsme tedy naměřili hrubý spád cca 4,5m, budeme uvažovat s čistým spádem cca 3,8-4m.