www.malavoda.cz

Jak začít - průtok….
 
Oproti předchozímu článku, se budu snažit připojit nějaké obrázky a text co nejvíce zkrátit.
Nejsem erudovaný kreslíř a tomu také odpovídá kvalita obrázků.
 
Jak začít pokud jste se rozhodli o využití vodního toku.
Co potřebujete vědět než začnete.

1. Především musíte zjistit kolik Vám tam teče vody. Tj. maximální, minimální a průměrný průtok a po jakou dobu vám to tam teče.
2. Pak se musíte rozhodnout, který z průtoků hodláte využít.
3. Jakého hrubého spádu můžete dosáhnout. To znamená, jaký je rozdíl mezi horní dolní hladinou.
    A pak vypočítat čistý spád.
4. Jaký použijete přívod vody k turbíně. Potrubí nebo náhon?

Zodpovězením na tyto čtyři body, byste měli zjistit, co od toho Vašeho vodního toku můžete očekávat. Musíte tedy zjistit kolik tam teče vody a jaký máte spád. Jinými slovy vypočítat přibližný výkon vodního zdroje.
 
Jak zjistit kolik teče vody?
Od množství protékající vody se odvíjí konstrukce turbíny a její výkon. Toto měření Vám zároveň pomůže určit jak moc budete moci turbínu využívat a kolik vyrobí práce. Podle naměřených hodnot se budete muset rozhodnout, jestli budete využívat průměrný průtok 24hod denně/365dní, nebo raději budete provozovat MiVE jen za maximálního průtoku sezónně, nebo ji budete provozovat v režimu cyklů.
Průtok je třeba měřit vícekrát za různých podmínek a při různém ročním období. Na jaře Vám tam poteče podstatně více vody než v létě nebo v zimě za mrazů. Jiný průtok vody bude za deště za sucha apod.

 Postupů jak zjistit kolik protéká vody je několik.
Ten nejjednodušší, je pomocí plováku v korytě. Čím je koryto rovnější a hladší, tím je měření přesnější. Pokud budete měřit třeba v původním betonovém korytě náhonu na korečkové kolo bude měření poměrně přesné.

A/ Plováková metoda
Je velice jednoduchá avšak v běžném korytě není moc přesná. U této metody potřebujeme, nějaký plovák, stopky a co nejrovnější úsek vodního toku, který chceme měřit. Postup spočívá v měření času potřebného k proplutí daného úseku plovákem. Měření provedeme několikrát a vypočítáme aritmetický průměr. Eliminujeme tímto chybu, pokud by se nám plovák zatoulal mimo střed toku apod.
Naměřenou hodnotu použijeme ve vzorci:

průtok[m 3 /sec] = k × rychlost plováku [m/sec.] × průřez koryta[m 2 ]

1[m 3 /sec] = 1000[ltr./sec.]
 
Za konstantu „k“ dosadíme hodnotu dle profilu koryta vybranou z obrázku níže.

B/ Měření průtoku na koruně jezu
Další metoda která se mi osvědčila v praxi je měření průtoku na koruně jezu. Spočívá v měření tloušťky parsku vody přelévajícího se přes korunu jezu. Viz obrázek níže. Tuto naměřenou tloušťku paprsku dosadíme do následujícího vzorce.

K měření se dá s úspěchem použít ocelový svinovací metr. Je dostatečně tenký aby měření neovlivňoval proud vody obtékající měřidlo.

A opět měříme několikrát abychom eliminovali možnou chybu.
 
Více informací o možnostech měření průtoku naleznete na velice přehledně vytvořených stránkách http://mve.energetika.cz/index.htm . Ostatně tam jsem čerpal informace a hledal inspiraci i já.

 Který průtok využít?
Několikerým dlouhodobým měřením jste získali tzv. odtokovou křivku. Pomocí ní zjistíte průměrný průtok. Pak bude jen na Vás rozhodnout, zda budete využívat turbínu celoročně na průměrný průtok, kde ale nevyužijete maximální průtok, nebo jen sezónně v době největšího průtoku.

A ještě malá poznámka.
Správné měření průtoku - vydatnosti vodního toku je poměrně složitá a dlouhodobá záležitost. Nám to stačí změřit několikrát při různém průtoku a pak odhadnout kolik tam toho teče třeba na podzim, když je tam ty vody dvakrát tolik než v době měření.
 
Časem stejně zjistíte, že ty naše potůčky mají značně rozkolísaný průtok a že je značný rozdíl průtoku mezi ránem a polednem. Při realizaci je pak vhodné uvažovat se zlatou střední cestou.
 
Úplně nejjednodušší je, pokud je to větší tok, vyžádat si, za úplatu, od Českého Hydrometeorologického Ústavu hydrologické údaje pro danou lokalitu. Tzv. M-denní (QMd) a N-leté (QN) průtoky. Příklad jak takový výpis vypadá naleznete je níže.