www.malavoda.cz

Vodní kolo - koreček, Průměr 4m 20ot/min

Vodní kolo - koreček, Průměr 4m 20ot/min

Náhon - vantrok

Pozůstatek převodů

První model alternátoru

První model alternátoru

První alternátor - měření

Už to svítí -ruční pohon

První alternátor - sestava

První alternátor - komplet

Novější typ generátoru Q4

Novější typ generátoru Q4

Generátor Q4, komplet

Generátor Q4, komplet

Generátor Q4, komplet

Šablona cívek - menší chybička

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Dálková správa MVE

Web. rozhlaní TS60MPPT

Graf výkonu soustrojí

Jez

Jez

Původní jez

Jez v zimě

Potrubí

Potrubí u turbíny

Automatika, řízení

První pokusy automatizace

První automat

TriStar 60 MPPT

První automat

Kompletní elektro pro MVE

První turbína H1,7m,Q20l/sec

První turbína, ještě s převodem

První turbína, ještě s převodem

První turbína

První model turbíny

První model turbíny

První turbína, upravený autoalternátor

První turbína, upravený autoalternátor

Další model turbíny

Další model turbíny + autoalternátor

Další model turbíny

Turbína

Pohled na chybné oběžné kolo

Turbína se přehlcuje

Pohled na chybné oběžné kolo

Pohled na chybné oběžné kolo

Přehlcená turbína

Turbína v chodu

Další model turbíny

Trubína v zimě

Turbína a dva alt.

Turbína a dva alt.

Jiná turbína a dva alt.

Turbína a dva alt.

Novější model turbíny

Před dokončením

Náhled

Náhled

Trubína před expedicí

Dokončená turbína

Uspořádání alternátoru

Magnety rotorů

Ŕez alternátorem

Schéma zapojení alternátoru

Dvojsekční Banki

Dvojsekční Banki

Dvojsekční Banki

Dvojsekční Banki

Dvojsekční Banki

Sestava akumulátorů 7,77kW

Aku. záložní výkon 7,77kW

Pohled do velína