www.malavoda.cz

Co to utáhne?

Jaký je výkon?
V jiných kapitolách jsme naměřili a vypočítali nějaké hodnoty, s jejichž pomocí jsme vypočítali hrubý výkon vodního toku.

Pro lepší pochopení si řekněme, že jsme došli k hodnotám:
Čistý spád cca 3,8m.
Průměrný průtok cca 25 l/sec.
Z hodnot vypočítáme výkon na hřídeli vodního motoru.
P[výkon ve W] = 0,0981 x Q[průtok v lit/sec] x H[spád v m] x účinnost [ %]

Kde účinnost, je účinnost vodního motoru dle okamžitého průtoku. Pro jiný průtok je účinnost jiná! V našem případě použité turbíny typu Banki je účinnost cca 75%. Při našich podmínkách výroby doporučuji uvažovat s účinností cca 65-70%.

Máme tedy vypočítaný výkon na hřídeli turbíny tj. cca 0,699kW. Tato hodnota, ale není využitelný výkon. Od tohoto výkonu je třeba odečíst ztráty v převodech, pokud jsou použity a musíme uvažovat i s účinností použitého generátoru. Teoretická účinnost generátoru, popsaného na jiném místě, je 75-80%. Některé zdroje udávají účinnost lepší než 85%. Další ztráty budou na usměrňovači, regulátoru v akumulátorech na střídači atd... Konečný výkon na svorkách generátoru, by se tedy mohl pohybovat někde v rozmezí od 400 do 500W.

Tak a teď jsme se na našem potůčku dopočítali k výkonu 400W. U Vás dokonce třeba i méně a napadla Vás otázka:
Máto vůbec smysl něco tak nevýkonného realizovat?
Domníváte se, že výkon 100 nebo 300W nic není a že nemá smysl se s tak malým výkonem dál zabývat?

Jenže voda, na rozdíl od sluníčka, teče 24 hodin denně a sedm dní v týdnu a většinou 365 dní v roce. Pokud tedy zrovna ten Váš tok nevyschne?! Pak to jsou jednoduché kupecké počty. Řekněme tedy, že máte předpokládaný výkon na generátoru 200W. Za 24 hodin vám generátor vyrobí 200W x 24hod = 4 800Wh tj. 4,8 kWh el.energie. Když odečteme nějaké ztráty v přenosu, v účinnosti střídače třeba z 12V na 230V a v uchování energie, budete mít k dispozici každý den cca 4.2kWh elektrické energie. Pravda je, že je to energie nastřádaná za 24 hodin. Jenže asi nikdo z nás nesvítí 24 hodin denně ani se nedívá 24hodin na televizi atd..... Při vhodné akumulaci a rozumném rozložení spotřeby el. energie, vám tato energie téměř pokryje spotřebu malé domácnosti.

A co to porovnat, třeba s dnes tak proklamovanou, ekologickou fotovoltaickou energií.

Představte si, že investujete do fotovoltaického ostrovního systému o okamžitém výkonu cca 648Wp za cenu cca 153 tis. Kč. Roční zisk dle údajů výrobce je 600kWh. (čerpáno z www.solarobchod.cz a technického listu k ostrovnímu systému SUNMASTER OSTROV3).

A zároveň budete provozovat MiVE o polovičním okamžitém výkonu třeba 300W. Budeme uvažovat, že MiVE pojede cca 330 dní. Roční zisk MiVE bude cca 300W x 24hod x 330dní = 2 376 000Wh/rok tj. 2 376kWh. Pořizovací cena MiVE, (bez stavebních úprav) turbína, generátor, akumulátor, regulátor, střídač bude cca 130tis Kč. Za téměř stejné pořizovací náklady máme vice než třikrát takový výkon!!!! A ještě jedna připomínka, fotovoltaické panely stárnou a snižuje se jejich účinnost.U MiVE se výkon nesnižuje, ale budete nuceni čas od času provést údržbu (výměna ložisek) v hodnotě řádu cca 500,- Kč, asi po 20-ti letech pravděpodobně repase oběžného kola cca 5000,-Kč.

A co to tedy utáhne? (informace čerpány z http://mve.energetika.cz)

100W
- za 24 hod. zcela nabije akumulátor 12V/160Ah
- ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí částečně sníží spotřebu malé domácnosti.
- osvětlení až čtyřmi úspornými zářivkami
- provoz menšího moderního televizoru
- provoz absorbční ledničky
- provoz oběhového čerpadla topení, slunečních kolektorů, plynového kotle bez závislosti na elektrické síti
- mechanickým náhonem umožní pohon hrnčířského kruhu. Menší plunžrovou pumpou vytlačí vodu do více než 100m výšky.
   Trochu matematiky:
   100W x 24h x 330dní = 792 000Wh tj. 792kWh x sazba distribuce r.2010 4,5Kč/kWh = 3 564,-Kč/r.

200W
- za 24 hod. zcela nabije 2 akumulátory 12V/160Ah
- ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí téměř pokryje spotřebu malé domácnosti pokud je vytápění a ohřev
   užitkové vody v domácnosti zajištěn plynnými nebo pevnými palivy.
- umožní osvětlení úspornými zářivkami a provoz kompresorové ledničky v neelektrifikovaných oblastech
- přímým mechanickým náhonem umožní pohon jednolisté rámové pily na řezání klád a větví na palivo.
   Trochu matematiky:
   200W x 24h x 330dní = 1 584 000Wh tj. 1 584kWh x sazba distribuce r.2010 4,5Kč/kWh = 7 128,-Kč/r.

500W
- ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí zcela pokryje spotřebu větší domácnosti pokud její vytápění a ohřev
   užitkové vody je zajištěn pevnými nebo plynnými palivy.
- za 24 hod. ohřeje 190 litr. vody na 60°C.
- za mrazu zabrání vymrznutí sklepa
- umožní provoz rádia, televize, ledničky, počítače nebo plného osvětlení menší chaty či chalupy
- umožní elektrifikovat dům v necivilizované oblasti
- přímým mechanickým náhonem umožní provoz soustruhu na dřevo, dlabačky, malé vyřezávací pásové pily
   Trochu matematiky:
   500W x 24h x 330dní = 3 960 000Wh tj. 3 960 kWh x sazba distribuce r.2010 4,5Kč/kWh = 17 820,-Kč/r.

1000W
- ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí pokryje spotřebu domácnosti, včetně ohřevu užitkové vody, pokud její vytápění je zajištěno pevnými
   nebo plynnými palivy.
- při mírném šetření a při vhodném rozložení špičkové spotřeby zajistí elektrickou nezávislost chalupy nebo podobného rekreačního objektu
   (světlo, rádio, televize, lednička, plynový kotel, vířivá pračka bez ohřevu vody, náročné druhy ručního nářadí)
- odstředivým čerpadlem načerpá 120000 litr. za den do výše 30 metrů.
- za 24 hod. ohřeje 390 litr. vody na 60°C.
- přímým mechanickým náhonem umožní pohon menšího drtiče větví aj.
   Trochu matematiky:
   1000W x 24h x 330dní = 7 920 000Wh tj. 7 920 kWh x sazba distribuce r.2010 4,5Kč/kWh = 35 640,-Kč/r.

Už máte představu co ten váš potůček dokáže?